Zielone obligacje nie są zupełnie nowym, nieznanym dotychczas instrumentem finansowania - pierwsze zielone obligacje (wówczas określane jako obligacje klimatyczne – „Climate Awareness Bonds”) zostały wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny już w 2007 roku.

Z biegiem lat uległy jednak znaczącemu rozwojowi i ustrukturyzowaniu, dzięki czemu aktualnie stanowią coraz bardziej popularny środek finansowania przedsięwzięć proekologicznych – zarówno na rynku międzynarodowym, jak i na rynku polskim. Warto podkreślić, że „zieloność” obligacji nie jest tylko chwytem marketingowym.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją z cyklu „GESSEL for Climate", Jakub Rowicki przybliżył w niej zagadnienie zielonych obligacji, wskazując m.in. wymogi, jakie muszą spełnić obligacje, by stać się zielone, jak również potencjalne korzyści, jakie może przynieść ich emisja.

POBIERZ PUBLIKACJĘ