Zmiany dotyczące publicznych ofert papierów wartościowych

12.10.2021 Publikacje

W dniu 10 listopada 2021 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503  w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych („Rozporządzenie”). Jednocześnie trwają prace nad projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych („Projekt Ustawy”). Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konsultacji publicznych, 11 października 2021 r. został opublikowany zaktualizowany Projekt Ustawy.

Chociaż nowe przepisy koncentrują się na kompleksowym uregulowaniu rynku crowdfundingowego, to wprowadzają również zmiany dotyczące publicznego oferowania papierów wartościowych, które będą mieć znaczenie dla firm inwestycyjnych oraz emitentów.

Nowy limit dla ofert bezprospektowych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że począwszy od 10 listopada 2023 r. ma wzrosnąć limit kwotowy pozwalający na wyłączenie od obowiązku publikowania prospektu. Aktualnie możliwe jest skorzystanie z wyjątku od obowiązku sporządzania prospektu, w przypadku gdy zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2.500.000 euro (wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy).

Nowy limit ma wynosić 5.000.000 euro, przy czym będzie obejmować również wpływy z ofert zbywalnych papierów wartościowych oraz kwot pozyskanych w drodze pożyczek zaciągniętych w ramach usług finansowania społecznościowego w okresie 12 miesięcy poprzedzających prowadzenie oferty publicznej. Stanowi to dobrą wiadomość dla emitentów, jak i firm inwestycyjnych, albowiem opisywana zmiana pozwoli na dwukrotne zwiększenie limitu dla ofert, które nie będą wymagały sporządzenia przez emitenta prospektu oraz jego późniejszego zatwierdzenia przez KNF.

Arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych

Jedna z kluczowych zmian zakłada wprowadzenie nowego dokumentu ofertowego, tj. arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych („AKII”). W przypadku ofert publicznych dokument ten ma zawierać m.in. informacje dotyczące czynników ryzyka, informacji dotyczących papierów wartościowych, praw inwestorów, opłat oraz mechanizmów dochodzenia roszczeń.

AKII będzie stosowany w przypadku ofert publicznych dokonywanych z udziałem dostawców usług finansowania społecznościowego, w wyniku których zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, będą mniejsze niż 5.000.000 euro. To oznacza, że w przypadku ofert publicznych realizowanych za pośrednictwem dostawców usług finansowania społecznościowego, AKII ma zastąpić nie tylko memorandum informacyjne, ale również dokument informacyjny, który wykorzystywany jest w przypadku ofert publicznych, z których zakładane wpływy wynoszą więcej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro.

Podkreślenia wymaga, że pierwotny tekst Projektu Ustawy zakładał, że AKII będzie stosowany również do ofert publicznych realizowanych za pośrednictwem firm inwestycyjnych, z których zakładane wpływy będą niższe niż 5.000.000 euro. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, wnioskodawca (Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) zrezygnował z zastosowania AKII w przypadku ofert realizowanych za pośrednictwem firm inwestycyjnych. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnym brzmieniem Projektu Ustawy, podstawą przeprowadzenia opisywanych ofert nadal będzie memorandum informacyjne lub dokument informacyjny (w przypadku ofert o wartości do 1.000.000 euro).

Przepisy przejściowe

Zgodnie z Projektem Ustawy, w okresie od dnia 10 listopada 2021 r. do 9 listopada 2023 r. obowiązywać będzie dotychczasowy limit kwotowy pozwalający na prowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych kierowanej do nieograniczonego kręgu adresatów bez konieczności publikowania i zatwierdzania prospektu, tj. 2.500.000 euro.

W przypadku ofert publicznych realizowanych za pośrednictwem dostawców usług finansowania społecznościowego, dokumentem stanowiącym podstawę prowadzenia takich ofert w okresie od 10 listopada 2021 r. do 9 listopada 2023 r. będzie AKII.

Jednocześnie, zgodnie z art. 54 ust. 2 Projektu Ustawy, AKII ma znajdować zastosowanie do ofert publicznych prowadzonych w okresie od 10 listopada 2021 r. do 9 listopada 2023 r. za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Wydaje się, że projekt tego przepisu stanowi omyłkę redakcyjną wynikającą z braku aktualizacji przepisów przejściowych w stosunku do zmian poczynionych w treści Projektu Ustawy po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i wymaga zmiany w toku dalszych prac nad Projektem. W przeciwnym razie, AKII znajdowałby zastosowanie do ofert publicznych realizowanych za pośrednictwem firm inwestycyjnych wyłącznie w okresie przejściowym od 10 listopada 2021 r. do 9 listopada 2023 r., po czym po upływie tego okresu, miałby nastąpić powrót do stosowania memorandum informacyjnego w przypadku ofert publicznych dokonywanych za pośrednictwem firm inwestycyjnych.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

Michał Wieliński  

Michał Wieliński

starszy prawnik, radca prawny

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!