Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

05.07.2023 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji Spółki nowej emisji.

Oferta publiczna obejmowała 400.000 akcji nowej emisji serii K oraz 150.000 istniejących, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, akcji Spółki oferowanych przez jej akcjonariusza –  Kvarko Group ASI sp. z o.o. Oferta publiczna została skierowana do inwestorów kwalifikowanych i wybranych inwestorów detalicznych.

W ramach oferty prywatnej Spółka wyemitowała 150.000 akcji serii L, które zostały objęte przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. w celu reinwestycji środków pozyskanych ze sprzedaży akcji Spółki w ofercie publicznej.

Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła 25.900.000 złotych.

Wspieraliśmy Spółkę we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności doradztwo w procesie strukturyzacji transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej (m.in. umowa inwestycyjna, dokumentacja emisyjna), doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz doradztwo prawne w procesie dematerializacji akcji nowych emisji i dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Prowadzenie księgi popytu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostało powierzone Dom Maklerski Navigator S.A. W zakresie Investor Relations Spółka była wspierana także przez cc group.

Dziękujemy Bioceltix S.A. oraz pozostałym doradcom zaangażowanym w transakcję za owocną współpracę i zaufanie.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Michał Dunikowski

Mogą Cię zainteresować

29.11.2023

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o., tj.: Grzegorzowi Warzecha – założycielowi, oraz spółce Vercom S.A. – będącej inwestorem finansowym, przy transakcji d...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

28.11.2023

Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

Kancelaria GESSEL dostarczała wsparcia prawno-podatkowego firmie Webcon oraz jej założycielom przy inwestycji funduszu MCI, który nabył 65,05 proc. udziałów spółki Webco...

Case studies
Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!