Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej

23.06.2023 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji spółki nowej emisji.

Oferta publiczna obejmowała 1.237.000 akcji nowej emisji serii M oraz 900.000 istniejących, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, akcji spółki oferowanych przez jej akcjonariusza –  Leonarto Funds SCSp. Akcje oferowane przez akcjonariusza zostały uprzednio pożyczone w tym celu od innych akcjonariuszy spółki. Oferta publiczna została skierowana do inwestorów kwalifikowanych i wybranych inwestorów detalicznych.

W ramach oferty prywatnej spółka wyemitowała 400.000 akcji serii N, które zostały objęte przez Leonarto Funds SCSp w celu reinwestycji środków pozyskanych ze sprzedaży akcji spółki w ofercie publicznej (łącznie ze środkami przeznaczonymi na nabycie przez akcjonariusza części akcji serii M).

Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła 20.296.000 PLN.

Wspieraliśmy spółkę we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności doradztwo w procesie strukturyzacji transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej (m.in. umowa inwestycyjna, umowy pożyczek, dokumentacja emisyjna), doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz doradztwo prawne w procesie dematerializacji akcji nowych emisji i dopuszczenia akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Prowadzenie księgi popytu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostało powierzone Dom Maklerski INC S.A. W zakresie Investor Relations spółka była wspierana także przez cc group.

Dziękujemy Genomtec S.A. oraz pozostałym doradcom zaangażowanym w transakcję za owocną współpracę i zaufanie.

Projektem nadzorowanym przez Krzysztofa Marczuka  kierował Michał Wieliński wspierany przez Jakuba Rowickiego. W skład zespołu projektowego wchodził również Michał Dunikowski.

Genomtec S A. to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Powstała w 2016 r. we Wrocławiu, z wizją międzynarodowej ekspansji na bazie unikalnej mobilnej platformy diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji. Firma, założona przez grupę naukowców mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki, ma swoją siedzibę i laboratoria we Wrocławiu. Genomtec ma także biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Michał Dunikowski

Mogą Cię zainteresować

16.02.2024

Doradzaliśmy ANWIN S.A.

W dniu 15 lutego 2024 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na nabycie przez naszego wieloletniego klienta – ANWIM S.A. - części firmy Elbah II (właściciel stacji paliw). Przedmi...

Case studies
Doradzaliśmy ANWIN S.A.

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!