Z przyjemnością informujemy, że na stanowisko managing associate awansowała Magdalena Szeplik, adwokat w zespole rynków kapitałowych, kierowanym przez Leszka Koziorowskiego. 

Magdalena Szeplik specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. W Kancelarii GESSEL zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Ponadto jest zaangażowana w projekty związane z emisją obligacji i tworzeniem programów motywacyjnych. Przeprowadza również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej działalności w zakresie zagadnień korporacyjnych. Z Kancelarią GESSEL związana jest od 2012 roku.

Magda charakteryzuje się nieszablonowym i indywidualnym podejściem do klienta i każdej podejmowanej sprawy. Awans jest przede wszystkim wyrazem uznania dla wiedzy i doświadczenia Magdy, łączy się również z nowymi wyzwaniami rozwoju naszej praktyki. Wierzymy, że to właściwy krok i dobra inwestycja w przyszłość naszego zespołu.  

Leszek Koziorowski

Serdecznie gratulujemy!