Obszary praktyk

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym, możemy zaoferować następujące usługi:

  • zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji;
  • bieżącego funkcjonowania spółek;
  • spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
  • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych;
  • corporate governance;
  • obowiązków informacyjnych w przypadku spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, przygotowując m.in. projekty wewnętrznych regulacji oraz świadcząc usługi bieżącego doradztwa.

Zakładanie spółek – doradztwo prawne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zakładania spółek, przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowania umów i statutów spółek) i reprezentowania naszych Klientów w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku konieczności uzyskania stosownych zgód i zezwoleń świadczymy usługi prawne w tym zakresie, przygotowując m.in. niezbędną dokumentację, doradzając we właściwym postępowaniu.

Obsługujemy fundacje i stowarzyszenia, pomagając przy ich tworzeniu i w codziennej praktyce.

Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Pracujemy dla instytucji finansowych i spółek prawa handlowego, notowanych na giełdzie i niepublicznych. Obsługujemy domy maklerskie, firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi w celu zapewnienia pełnej obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie zakładania spółek lub ich oddziałów za granicą.  

Prawo spółek – dedykowani prawnicy

Problematyką prawa spółek zajmują się Aldona Pietrzak, partner, radca prawny, w zakresie prawa spółek na styku rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych, zajmują się Leszek Koziorowski oraz Krzysztof Marczuk, partnerzy Kancelarii, radcy prawni. W gronie naszych doradców znajduje się również wybitny specjalista prawa spółek – prof. dr hab. Marek Michalski.

Skontaktuj się z nami