6 marca 2018 r. w kancelarii GESSEL odbyło się kolejne śniadanie biznesowe, którego tematem był Projekt ustawy o jawności… okiem praktyki compliance.

Podczas spotkania prelegenci omówili m.in. projekt ustawy o jawności życia publicznego, który przewiduje dalece idące restrykcje, jak np. ograniczenie możliwości zasiadania w organach spółek, ograniczenia swobody podejmowania zatrudnienia przez osoby aktywne w określonych dziedzinach sfery publicznej, czy wreszcie obowiązek wdrożenia w przedsiębiorstwie kolejnych polityk, instrukcji i procedur. Założenia ustawy wpisują się przy tym w trend zaostrzania wymogów i stawiania przedsiębiorcy regulacyjnych wyzwań na wielu innych polach (jak prawo konkurencji, przeciwdziałanie korupcji, dane osobowe, prawo podatkowe i inne), uwydatniając potrzebę ich kompleksowego ujęcia w ramach systemu compliance. 

Gościem specjalnym był Marcin Gomoła, były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego, założyciel Stowarzyszenia Fair Play, certyfikowany Compliance Officer, Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący Komitetu Compliance przy GPW SA, który podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami compliance oficera.

Śniadanie poprowadzili członkowie zespołu compliance, kierowanego przez Bernadetę Kasztelan-ŚwietlikAdam Kraszewski, radca prawny, managing associate oraz Marcin Maciejak, aplikant adwokacki.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane przez ekspertów Kancelarii! 

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat szkolenia zapraszamy do kontaktu:

Adam Kraszewski

Radca prawny, managing associate

a.kraszewski@gessel.pl

Marcin Maciejak

aplikant adwokacki

m.maciejak@gessel.pl

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Wspólnik, radca prawny

b.kasztelan@gessel.pl