COVID mocno wpłynął na prowadzenie działalności gospodarczej a tym samym na polskie prawo ochrony konkurencji oraz zakres kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci spotykają się w ostatnich miesiącach z niecodziennymi sytuacjami na rynku. A w styczniu 2021 biznes czekają kolejne zmiany... 30 listopada w Warszawie odbędzie się XII Kongres Prawo Konkurencji, organizowany prze Puls Biznesu, podczas którego znani i cenieni eksperci z zakresu prawa konkurencji podzielą się swoimi doświadczeniami.

Jeden z paneli, zatytułowany "Kontrola inwestycji zagranicznych - nowe kompetencje Prezesa UOKiK", poprowadzą Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny oraz Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat.

W swoim wystąpieniu omówią następujące kwestie:

  • Rozszerzenie zakresu ustawy dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji,
  • Kogo i przed kim chroni ustawa
  • Postępowanie przed Prezesem UOKiK (m.in. procedura, terminy, rozstrzygnięcia)
  • Sankcje za naruszenie przepisów

W wydarzeniu można wziąć udział także online.

Program Kongesu 

Rejestracja