Unijny pakiet Fit for 55 to olbrzymie wyzwanie dla krajów w których energetyka jest oparta na węglu. To również konieczność którą musimy spełnić aby zatrzymać postępujący kryzys klimatyczny.

Polska jako jeden z głównych emitentów CO2 musi się porządnie przygotować na nowy podatek CBAM który planowo ma zacząć obowiązywać już od 1 Stycznia 2023.

Wejście w życie CBAM będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami dla polskich firm dokonujących importu towarów objętych CBAM przede wszystkim w zakresie złożenia wniosku o zezwolenie na import oraz zakupu cyfrowych certyfikatów CBAM. Projektowane przepisy dają możliwość państwom członkowskim do nałożenia kar o charakterze administracyjnym w przypadku braku wywiązania się z obowiązków w zakresie CBAM - komentuje Michał Brągiel, starszy prawnik, adwokat w Kancelarii GESSEL specjalizujący się w prawie podatkowym, członek zespołu GESSEL for Climate.

Ten podatek to również wyrównanie szans dla produkcji wysokoemisyjnej wewnątrz Unii Europejskiej.

Głównym celem wprowadzenia granicznego podatku węglowego jest zapobiegnięcie zjawisku „ucieczki emisji” polegającego na tym, że produkcja towarów objętych CBAM przenoszona jest z obszaru Unii Europejskiej do państw, w których obciążenia związane z ich produkcją są niższe (z uwagi na brak lub szczątkowe regulacje w zakresie klimatycznym) - tłumaczy Michał Brągiel.

Komentarz ukazał się w Pulsie Biznesu z dn. 10.11.2021 r. oraz na portalu pb.pl