GESSEL for Climate

𝗚𝗘𝗦𝗦𝗘𝗟 𝗳𝗼𝗿 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 to zielona inicjatywa Kancelarii GESSEL. Czujemy się odpowiedzialni za naszą Planetę i chcemy działać!

Grupa prawników z zespołu arbitrażowo-procesowego, którym kwestie klimatyczne są szczególnie bliskie, zdecydowała się podjąć działania nakierowane na wprowadzenie postulatów ruchów klimatycznych do przestrzeni prawnej.

#GESSELforClimate

Materiały prasowe dot. pozwów klimatycznych