Nowy projekt niekorzystnych zmian w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych

16.11.2016 Publikacje

Nowy projekt niekorzystnych zmian w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych

Wczoraj wieczorem, Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza z dniem 1 stycznia 2017 r. opodatkowanie polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, obecnie zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o CIT.

Prace w Sejmie trwały od początku listopada. Kancelaria GESSEL na bieżąco analizowała postępy prac, a także reakcje rynku na planowane nowelizacje przepisów. Dalsze etapy procesu legislacyjnego będą również dokładnie monitorowane przez Kancelarię.

Początkowe drastyczne propozycje, po skutecznej reakcji całego środowiska finansowego i biznesowego zostały złagodzone. W poniedziałek (dnia 14 listopada) Komisja Finansów Publicznych, do której po pierwszym czytaniu w Sejmie został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 969) wydała sprawozdanie, w którym zaproponowała uchwalenie projektu ustawy w wersji zakładającej opodatkowanie wyłącznie dochodów (przychodów) funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych(SIFO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych). Ta wersja ustawy została wczoraj wieczorem przyjęta przez Sejm. Tego samego dnia ustawa została skierowana do Senatu i przekazana senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Komisja w dniu dzisiejszym w wydanym przez siebie sprawozdaniu wniosła o uchwalenie ustawy bez poprawek.

W świetle nowych przepisów, zwolnieniu przedmiotowemu podlegać będą dochody (przychody) FIZ oraz SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ, z wyłączeniem jednak:

i. dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

ii. dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek udzielonych podmiotom określonym w pkt. i, oraz odsetek od innych zobowiązań tych podmiotów wobec funduszu,

iii. dochodów (przychodów) z odsetek od udziału kapitałowego w podmiotach określonych w pkt. i,

iv. darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez podmioty określone w pkt. i,

v. dochodów (przychodów) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez podmioty określone w pkt. i,

vi. dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty określone w pkt. i, lub udziałów w tych podmiotach.

W konsekwencji uznać należy, że opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie wyżej wymienione dochody (przychody), przy czym wszystkie związane są ze strukturami z udziałem spółek (zagranicznych jednostek organizacyjnych) nieposiadających osobowości prawnej.

Jednocześnie, zwolnienie podmiotowe zachowają fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem jednak SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Nowe przepisy powodują pilną potrzebę zmiany struktury dotychczasowych konstrukcji inwestycyjnych, wykorzystujących FIZ (w szczególności Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych) i zastąpienie ich innymi formami organizacyjnymi.

Wobec planowanych zmian, sugerujemy pilne przeanalizowanie dotychczasowych struktur inwestycyjnych i dokonanie adekwatnych zmian przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Kancelaria Gessel obserwując na bieżąco proces legislacyjny, pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami, w konsekwencji służy doradztwem oraz pomocą w powyższym zakresie.

Kontakt:

Małgorzata Badowska – wspólnik, radca prawny
tel. 22 318 69 69, e-mail: m.badowska@gessel.pl

Dr Janusz Fiszer – wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy
tel. 22 318 69 23, e-mail: j.fiszer@gessel.pl

Leszek Koziorowski – wspólnik, radca prawny
tel. 22 318 69 03, e-mail: l.koziorowski@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys