The European Arbitration Review 2020

12.11.2019 Publikacje

W najnowszym GAR – The European Arbitration Review 2020 ukazał się rozdział przygotowany przez prawników Kancelarii GESSEL: dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner, radca prawny, Natalia Jodłowska, managing associate, radca prawny, Joanna Kisielińska-Garncarek, starszy prawnik, radca prawny oraz dr Konrad Czech, of counsel.

W ramach publikacji członkowie Zespołu Arbitrażowego GESSEL omawiają najistotniejsze zmiany w polskim krajobrazie arbitrażowym, w tym tegoroczną nowelizację polskiego Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą m.in. rozstrzygania sporów korporacyjnych w arbitrażu, prezentują aktualny stan obowiązywania i stosowania przez Polskę dwustronnych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT) w kontekście wyroku TSUE w sprawie C284/16 Achmea oraz dokonują przeglądu najistotniejszych orzeczeń sądów polskich w sprawach post-arbitrażowych wydanych w latach 2018-2019.

The European Arbitration Review to unikalne i jedno z najbardziej renomowanych w międzynarodowym arbitrażu wydawnictwo, zawierające przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na środowisko arbitrażowe w mijającym roku. Najświeższe wydanie składa się z 15 rozdziałów, w których głos zabiera ponad 30 ekspertów z Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Z pełną treścią publikacji naszych prawników mogą się Państwo zapoznać tutaj. Zapraszamy do lektury!

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!