Nasz sukces w sporze sądowym dotyczącym tzw. „działania w porozumieniu”

22.11.2016 Case studies Procesy sądowe

tygrys

Reprezentowaliśmy spółkę PZ Cormay SA w sporze sądowym o stwierdzenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Strona przeciwna usiłowała bezpodstawnie zarzucić Spółce, że uchwały podjęto w wyniku uprzedniego zawarcia przez część akcjonariuszy finansowych porozumienia co do zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (tzw. „działanie w porozumieniu”) oraz, że podjęte uchwały są sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzą w interesy Spółki lub jej akcjonariuszy.

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo wskazując, że uchwały w przedmiocie zmian w organach Spółki zostały podjęte prawidłowo. W szczególności sąd podzielił pogląd Kancelarii GESSEL, że nie można uznać, by doszło do zawarcia pomiędzy akcjonariuszami porozumienia, nawet porozumienia doraźnego w doktrynie określanego mianem tzw. porozumienia ad hoc. Wydany w sprawie wyrok w istotny sposób poszerza zasób orzecznictwa dotyczącego porozumień relewantnych w rozumieniu przepisów prawa rynku kapitałowego. Rozstrzygnięcie Sądu kończy na tym etapie trwający od dwóch lat spór korporacyjny.

Postępowanie sądowe prowadziła radca prawny Maria Dudzińska z Działu Procesowego Kancelarii, w projekt zaangażowani byli Wspólnicy: Małgorzata Badowska i Leszek Koziorowski oraz Tomasz Drągowski, Of Counsel w Kancelarii.

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

bado 1 772x1158

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska
9. Leszek Koziorowski 772x1158

Leszek Koziorowski

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Leszek Koziorowski
10. Maria Dudzinska 772x1158

Maria Dudzińska

Managing Associate
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe | Spory finansowe

Maria Dudzińska
2. Tomasz Dragowski 772x1158

Tomasz Drągowski

Counsel
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Tomasz Drągowski

Mogą Cię zainteresować

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 1...

Case studies
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

29.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji do 150 mln zł oraz zatwierdzeniu prospektu podstawowego dla obligacji! Cavatina Hol...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys