Nasz sukces w sporze sądowym dotyczącym tzw. „działania w porozumieniu”

22.11.2016 Case studies Procesy sądowe

Reprezentowaliśmy spółkę PZ Cormay SA w sporze sądowym o stwierdzenie nieistnienia lub stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Strona przeciwna usiłowała bezpodstawnie zarzucić Spółce, że uchwały podjęto w wyniku uprzedniego zawarcia przez część akcjonariuszy finansowych porozumienia co do zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (tzw. „działanie w porozumieniu”) oraz, że podjęte uchwały są sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzą w interesy Spółki lub jej akcjonariuszy.

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo wskazując, że uchwały w przedmiocie zmian w organach Spółki zostały podjęte prawidłowo. W szczególności sąd podzielił pogląd Kancelarii GESSEL, że nie można uznać, by doszło do zawarcia pomiędzy akcjonariuszami porozumienia, nawet porozumienia doraźnego w doktrynie określanego mianem tzw. porozumienia ad hoc. Wydany w sprawie wyrok w istotny sposób poszerza zasób orzecznictwa dotyczącego porozumień relewantnych w rozumieniu przepisów prawa rynku kapitałowego. Rozstrzygnięcie Sądu kończy na tym etapie trwający od dwóch lat spór korporacyjny.

Postępowanie sądowe prowadziła radca prawny Maria Dudzińska z Działu Procesowego Kancelarii, w projekt zaangażowani byli Wspólnicy: Małgorzata Badowska i Leszek Koziorowski oraz Tomasz Drągowski, Of Counsel w Kancelarii.

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Leszek Koziorowski

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Leszek Koziorowski

Maria Dudzińska

Managing Associate
Radca prawny

Arbitraż | Procesy sądowe | Spory finansowe

Maria Dudzińska

Tomasz Drągowski

Counsel
Radca prawny

Rynki kapitałowe

Tomasz Drągowski

Mogą Cię zainteresować

13.07.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED

Kolejny raz  doradzaliśmy grupie LUX MED w kolejnej inwestycji – tym razem w Orthos Szpital Wielospecjalistyczny w Komorowicach pod Wrocławiem. Nasze wsparcie miało kom...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED

05.07.2023

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zw...

Case studies
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!