Obszary praktyk

Kancelaria GESSEL posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów korporacyjnych. Stworzyliśmy ekspercki zespół, który składa się zarówno z prawników procesowych, jak również prawników posiadających wyspecjalizowaną wiedzę w zakresie prawa spółek i rynku kapitałowego. Połączenie to zapewnia obsługę na najwyższym poziomie, łącząc w sobie wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia postępowania zgodnie z oczekiwaniami Klienta i założonym przez niego celem.

Posiadamy wieloletnie, szerokie doświadczenie, z sukcesem reprezentując Klientów w sporach korporacyjnych, w tym tych szeroko relacjonowanych przez media branżowe. Wiemy, że każdy spór tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia uwzględniającego specyfikę danej spółki i relacji pomiędzy jej wspólnikami/akcjonariuszami, ale także szybkości działania i czynności prewencyjnych.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że spór zaczyna się znacznie wcześniej niż składany jest pozew. Potrafimy dążyć równolegle do korzystnego rozstrzygnięcia dla Klienta wykorzystując mechanizmy korporacyjne, jak i przygotowywać ewentualny proces sądowy.

Zakres naszych usług:

Kancelaria GESSEL każdorazowo przygotowuje strategię sporu z uwzględnieniem możliwych działań przeciwnika. Na każdym etapie zajmujemy się kompleksową organizacją i prowadzeniem posiedzeń organów spółek, w szczególności walnych zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń rad nadzorczych, a także wdrożeniem monitoringu sądowego. W przypadku spółek publicznych zapewnia doradztwo przy relacjonowaniu sporu w ramach obowiązków informacyjnych, chroniąc interesy zarówno spółki, jak i akcjonariuszy.

Oferujemy pełną obsługę prawną zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w toku wszelkiego rodzaju postępowań sądowych towarzyszących często sporom korporacyjnym m.in.:

  • powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwał,
  • powództwa o stwierdzenie nieistnienia uchwał,
  • postępowania przed sądem rejestrowym,
  • postępowania dotyczące sankcjonowanego porozumienia akcjonariuszy (tzw. acting in concert),
  • postępowania o naruszenie zobowiązań wspólników/akcjonariuszy,
  • powództwa o naprawienie szkody spółki (actio pro socio),
  • sprawy dotyczące wypłat dywidendy,
  • postępowania o wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • postępowanie o naruszenie dóbr osobistych i postępowania karne.

Wiele z prowadzonych sporów korporacyjnych, w których doradzała Kancelaria GESSEL, udało się zakończyć ugodowo z uwzględnieniem celów Klienta i z zapewnieniem wsparcia negocjacyjnego.

Działem kieruje Leszek Koziorowski, radca prawny, partner Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami