Serdecznie gratulujemy zdania egzaminów zawodowych na radcę prawnego i adwokata

24.06.2021 Aktualności

Z wielką radością informujemy, że do grona radców prawnych i adwokatów naszej kancelarii dołączyło aż 7 osób. Egzaminy radcowskie zdały Agnieszka Kolenda i Angelika Moskal, a egzaminy adwokackie – Martyna Milka, Jakub Rowicki, Barbara Tomczyk, Piotr Tracz i Julia Trzmielewska.

Przedstawiamy sylwetki naszych koleżanek i kolegów, którzy zasilą szeregi radców prawnych i adwokatów naszej Kancelarii:

agnieszka kolenda e1542706538122 150x150Agnieszka Kolenda – specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek z kapitałem zagranicznym, obejmującej w szczególności doradztwo korporacyjne, doradztwo z zakresu prawa pracy oraz sporządzanie i opiniowanie umów na rzecz klientów niemieckojęzycznych. Doradza w kwestiach podejmowania w Polsce działalności przez zagranicznych przedsiębiorców, zakładania spółek oraz ich likwidacji, a także uczestniczy w obsłudze transakcji o charakterze transgranicznym.

W Kancelarii GESSEL od 2018 roku. Jest członkiem zespołu German Desk.

angelika moskal 1 e1596463475820 150x150Angelika Moskal – Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym oraz w bierze udział w pracach na wszystkich etapach postępowań sądowych (uczestniczy m.in. w rozwiązywaniu sporów: korporacyjnych; dotyczących projektów z branży IT; z zakresu prawa upadłościowego; z zakresu prawa pracy).

Od 2020 roku jest członkiem zespołu postępowań sądowych Kancelarii GESSEL.

 

martyna milka 1 e1543327709164 150x150Martyna Milka – Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa karnego. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów na wszystkich etapach postępowań. Jej praktyka obejmuje szerokie spektrum postępowań spornych, w tym m.in. spory korporacyjne, w tym przede wszystkim dotyczące uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów, spory dotyczące praktyk nieuczciwej konkurencji, czy spory z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczące transakcji M&A.  Reprezentuje klientów w sprawach karnych i to zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. W 2020 roku jej drużyna zajęła III miejsce w VIII edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan.

W Kancelarii GESSEL od 2018 roku, jest członkiem zespołu postępowań sądowych.

jakub rowicki 1 e1607435099808 150x150Jakub Rowicki – Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Doradza w procesach emisji papierów wartościowych (dokonywanych w drodze zarówno ofert publicznych, jak i prywatnych), w szczególności obligacji, w tym tzw. „zielonych obligacji”. Uczestniczy także w sporządzaniu prospektów i innych dokumentów informacyjnych. Bierze również udział w procesach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu. Ponadto, zapewnia obsługę bieżącej działalności spółek publicznych, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, realizacji obowiązków informacyjnych i prawa rynku kapitałowego. Występował w roli prelegenta na organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych konferencjach i kongresach dotyczących publicznych emisji obligacji.

Jest członkiem zespołu rynków kapitałowych. W Kancelarii GESSEL od 2020 roku.

basia tomczyk e1623414808653 150x150Barbara Tomczyk – Specjalizuje się w arbitrażu i postępowaniach sądowych, w szczególności sporach z zakresu prawa gospodarczego, w tym dotyczących transakcji M&A i międzynarodowej sprzedaży towarów oraz w sporach budowlanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w tym m.in. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Występuje również w roli sekretarza administracyjnego trybunałów arbitrażowych.

Jest członkiem zespołu procesowo-arbitrażowego Kancelarii GESSEL oraz uczestniczy w pracach Zielonego Teamu GESSEL. Uczestniczyła w III edycji Programu Mentorskiego Kancelarii GESSEL (2018).

dsc 7328 150x150Piotr Tracz  – Specjalizuje się w prawie spółek. Obecnie zajmuje się bieżącą obsługą spółek oraz uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due diligence (w szczególności na potrzeby transakcji, także dotyczących spółek zajmujących się działalnością medyczną oraz spółek tworzących gry komputerowe). Jest współautorem komentarzy „Prosta spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami”, „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz „Prawo Przedsiębiorców. Komentarz”. Aktywnie uczestniczył także w pracach zespołu „koronawirusowego” oraz zespołu Kancelarii zajmującego się działalnością „pro bono”, których prace zostały docenione w 18. edycji rankingu Rzeczpospolitej.

Wspiera dział prawa spółek i doradztwa korporacyjnego. Z Kancelarią GESSEL związany jest od 2018 roku.

julia trzmielewska bw 4768991 e1585558889550 150x150Julia Trzmielewska  – Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, fuzjach i przejęciach oraz prawie handlowym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych, opracowywaniu dokumentów korporacyjnych, umów handlowych i opinii prawnych. Pracuje nad sporządzaniem prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych oraz obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Doradza także w transakcjach M&A, w które zaangażowane są spółki publiczne. Prelegentka na licznych konferencjach oraz autorka publikacji naukowych z zakresu m.in. rynków kapitałowych i prawa spółek.  Aktywnie uczestniczyła także w pracach zespołu „koronawirusowego”, którego prace zostały docenione w 18. edycji rankingu Rzeczpospolitej.

Z Kancelarią GESSEL związana od 2017 roku. Wspiera dział rynków kapitałowych.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

08.05.2024

Zostaliśmy członkiem Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej!

Dołączenie do tej prestiżowej organizacji to dla nas ogromne wyróżnienie i okazja do dalszego rozwoju naszych międzynarodowych relacji biznesowych. Jesteśmy dumni, że m...

Aktualności
Zostaliśmy członkiem Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej!

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakc...

Aktualności
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys