Piotr Tracz

Piotr Tracz

Starszy prawnik
adwokat

Prawo spółek

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie spółek.

Obecnie zajmuje się bieżącą obsługą spółek oraz uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due diligence (w szczególności na potrzeby transakcji, także dotyczących spółek zajmujących się działalnością medyczną oraz spółek tworzących gry komputerowe).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą przedsiębiorców, gdzie miał okazję pracować przy sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, postępowaniami upadłościowymi, procesami cywilnymi oraz arbitrażem. Pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie uczestniczył w procesie legislacyjnym oraz sporządzał opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej na zlecenie posłów, komisji sejmowych i przedstawicieli innych parlamentów. Działał również jako Wolontariusz fundacji zajmującej się monitoringiem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Jest współautorem komentarzy „Prosta spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami”, „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz „Prawo Przedsiębiorców. Komentarz”. Aktywnie uczestniczył także w pracach zespołu „koronawirusowego” oraz zespołu Kancelarii zajmującego się działalnością „pro bono”, których prace zostały docenione w 18. edycji rankingu Rzeczpospolitej.

W kancelarii GESSEL od 2018 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • wpisany na listę adwokatów w 2021 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski

hifu clinic   motionvfx nextline   lux med remedium

wp autocentrum   infinite   cvi krosno glass

superauto wp   Anwim_MOYA   exact systems

userengage