Piotr Tracz

Piotr Tracz

Prawnik

Prawo spółek

Specjalizacja:

Prawo spółek.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą przedsiębiorców, gdzie miał okazję pracować przy sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, postępowaniami upadłościowymi, procesami cywilnymi oraz arbitrażem. Pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie uczestniczył w procesie legislacyjnym oraz sporządzał opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej na zlecenie posłów, komisji sejmowych i przedstawicieli innych parlamentów. Działał również jako Wolontariusz fundacji zajmującej się monitoringiem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W kancelarii GESSEL od 2018 roku.

Wykształcenie:

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:

Angielski.

Przykładowe transakcje: