Obszary praktyk

Arbitraż jest jedną z głównych praktyk Kancelarii GESSEL, którą tworzą prawnicy posiadający bogate doświadczenie w arbitrażu krajowym i międzynarodowym.

Praktyką Arbitrażową kieruje dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka i senior partner Kancelarii GESSEL. dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz cieszy się międzynarodowym uznaniem jako specjalistka od arbitrażu, zdobytym podczas długoletniej praktyki, zarówno jako pełnomocnik stron w postępowaniach arbitrażowych, jak i międzynarodowy arbiter.

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest również wiodącym praktykiem oraz autorytetem naukowym w dziedzinie międzynarodowych inwestycji oraz fuzji i przejęć.

Doradzamy podmiotom krajowym i zagranicznym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania sporów. Przygotowujemy lub opiniujemy klauzule arbitrażowe oraz mechanizmy rozwiązywania sporów w kontraktach handlowych. Identyfikujemy oraz oceniamy ryzyka w zakresie możliwości powstania ewentualnych sporów. Asystujemy podmiotom gospodarczym w sytuacjach konfliktowych podczas wykonywania umów. Doradzamy podczas negocjacji, mediacji oraz innych form ADR. Reprezentujemy naszych Klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z arbitrażem (np. zabezpieczanie roszczeń lub ustalenia w zakresie jurysdykcji). Prowadzimy lub koordynujemy postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków arbitrażowych w Polsce oraz za granicą.

Spory, w których doradzamy, dotyczą między innymi fuzji i przejęć, projektów joint venture, sektora bankowego i finansowego, inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, sektora energetycznego, transferu zaawansowanych technologii oraz międzynarodowej sprzedaży towarów.

Prawnicy w naszej kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu postępowań z miejscem arbitrażu w Genewie, Hadze, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, Sztokholmie, Warszawie oraz Wiedniu, zgodnie z regulaminami następujących instytucji:

  • ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu);
  • LCIA (Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego);
  • SCC (Sztokholmska Izba Handlowa);
  • VIAC (Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe przy Austriackiej Federalnej Izbie Handlowej);
  • ICSID (Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych);
  • SAKIG (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie);
  • Sąd Arbitrażowy LEWIATAN;
  • oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc, prowadzonych według Regulaminu UNCITRAL.

Ponadto, posiadamy doświadczenie w postępowaniach prowadzonych według regulaminów arbitrażowych branżowych organizacji handlowych, takich jak LME (Londyńska Giełda Metali), FOSFA (Międzynarodowa Federacja Olejów, Nasion i Tłuszczów) oraz GAFTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Ziarnem i Paszą).

Skontaktuj się z nami