Obszary praktyk

Dział Life Sciences i Health Care stanowi wyspecjalizowany zespół prawników z różnych dziedzin, zapewniających wsparcie firmom farmaceutycznym, hurtowniom, aptekom i szpitalom. Ściśle współpracujemy z innymi działami: podatkowym, prawa pracy i M&A. Powyższe umożliwia zapewnienie Klientom kompleksowej obsługi zarówno w działalności bieżącej jak i przy zdarzeniach wyjątkowych jak transakcje czy sytuacje kryzysowe. W zakresie działań działu wchodzą w szczególności:

Obsługa podmiotów działających na rynku leków :

 • pozwolenia na obrót hurtowy, prowadzenie aptek, dopuszczenie produktów do obrotu
 • pharmacovigilance
 • reklama i działania wspierające sprzedaż
 • umowy dystrybucyjne i problematyka importu równoległego
 • refundacja
 • badania kliniczne
 • ochrona własności intelektualnej i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych i w relacjach z urzędami (MZ, GIF, URPL, AOTMiT)

Obsługa podmiotów leczniczych :

 • bieżące doradztwo prawne w działalności leczniczej
 • relacje z podmiotem tworzącym i Radą Społeczną
 • audyt dokumentacji medycznej
 • kontraktowanie i subkontraktowanie
 • zamówienia publiczne
 • czynności w postępowaniach przed organami kontroli
 • reprezentowanie w postępowaniach spornych z NFZ
 • prawa pacjenta i roszczenia pacjentów na wszystkich etapach postępowania

Zespołem prawników specjalizujących się w zagadnieniach związanych z Life sciences i health care kieruje Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii.