Wieloletnie doświadczenie w strategicznym doradztwie prawnym dla biznesu pomaga nam nie tylko zauważać kluczowe trendy, ale również efektywnie określać ich wagę i potencjał dla rozwoju przedsiębiorstw. Nowoczesny biznes  będzie nierozerwalnie związany z monitorowaniem i raportowaniem wpływu działalności firmy w najważniejszych obszarach zrównoważonego rozwoju, jakimi są: ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny (ESG – Environmental, Social, Corporate Governance). Jesteśmy przekonani, że długofalowo na rynku wygrają ci, którzy potraktują ESG jako jeden z filarów budowy przewagi konkurencyjnej.

Dla niektórych przedsiębiorstw wdrożenie unijnych regulacji w obszarze ESG przełoży się na powstanie konkretnych obowiązków – począwszy już od 2024 roku. Dla innych jest to potencjał do wyprzedzenia konkurencji i uzyskania pozycji lidera.

Nasz interdyscyplinarny zespół oferuje kompleksowe doradztwo prawno-strategiczne w obszarze implementacji założeń ESG i pełnego wykorzystania potencjału biznesowego, jaki wynika z przyjęcia takiego kierunku rozwoju dla firmy.

  • Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków raportowania EGS
  • Wsparcie organów zarządzających i nadzorczych firm we wdrożeniu odpowiednich procedur zarządzania i kontroli kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem
  • Doradztwo w zakresie wymagań prawnych oferowania produktów zrównoważonych środowiskowo w kontekście zjawiska „greenwashing’u” i regulacji ESG
  • Ocena ryzyka odpowiedzialności i zarządzania ryzkiem oraz wsparcie w sporach
  • Monitorowanie zmian legislacyjnych oraz orzecznictwa

Usługi w ramach specjalizacji

Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków raportowania ESG
Wsparcie organów zarządzających i nadzorczych we wdrożeniu procedur zarządzania kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem
Doradztwo w zakresie wymagań prawnych oferowania produktów w kontekście zjawiska „greenwashing’u”
Ocena ryzyka odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem i wsparcie w sporach
Monitorowanie zmian legislacyjnych oraz najnowszego orzecznictwa

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Piotr Schramm

Partner
Adwokat

Piotr Schramm

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Adam Kraszewski

Hubert Wiśniewski

Counsel
Radca prawny

Hubert Wiśniewski

Agnieszka Nowacka

Counsel
Radca prawny

Agnieszka Nowacka

Maciej Michalak

Senior Associate
Adwokat

Maciej Michalak

Emilia Chmielewska

Senior Associate
Adwokat

Emilia Chmielewska

Anna Ziewalicz

Managing Associate
Adwokat, LL.M.

Anna Ziewalicz
Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing Associate
Radca prawny

Monika Żulińska

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel