Efektem ciężkiej pracy całego zespołu Rynków Kapitałowych Kancelarii GESSEL w 2021 roku jest:

  • 5 IPO/SPO, o wartości blisko 486 mln PLN;
  • 2 emisje obligacji, o wartości blisko 400 mln PLN;
  • 2 wezwania do zapisywania się na akcje, o wartości blisko 50 mln PLN;
  • 2 skupy akcji własnych, o wartości blisko 70 mln PLN;
  • 3 programy motywacyjne, o wartości blisko 50 mln PLN.

Doradzaliśmy 55 Klientom w zakresie prawa rynku kapitałowego i 20 spółkom notowanym na GPW, New Connect oraz Catalyst w zakresie obowiązków informacyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia takich wyników, w szczególności naszym Klientom, Partnerom biznesowym i Kontrahentom.