Obszary praktyk

Praktyka zespołu obejmuje pełne spektrum postępowań sądowych prowadzonych na rzecz różnego rodzaju instytucji finansowych.

Doświadczeni prawnicy zespołu finansowo-procesowego wspierają Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych, a także na etapie przedsądowym. Praktyka zespołu obejmuje pełne spektrum postępowań sądowych prowadzonych na rzecz różnego rodzaju instytucji finansowych.

Zespół posiada szeroką praktykę w prowadzeniu sporów konsumenckich z zakresu prawa bankowego, w tym postępowań dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi, reprezentując podmioty sektora finansowego w ponad 700 postępowaniach sądowych.

  • Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi a także przed Sądem Najwyższym,
    w tym między innymi w postępowaniach wywołanych przedstawionymi do rozstrzygnięcia zagadnieniami prawnymi powstałymi przy rozpoznawaniu apelacji.
  • Doradzamy w ustalaniu optymalnej strategii procesowej, uwzględniając interesy sektora bankowego.
  • Czynnie uczestniczymy w mediacjach, dążąc do polubownego rozwiązania sporu.

Praktyką finansowo-procesową kieruje dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka i Senior Partner Kancelarii GESSEL. Funkcję koordynatora pełni mec. Katarzyna Bogusz-Grześkiewicz, mająca bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z rynku finansowego.

Skontaktuj się z nami