Rynki kapitałowe, opcje menedżerskie

Specjalizujemy się w prawie rynku kapitałowego, w tym w transakcjach finansowych, papierach wartościowych i opcjach menedżerskich, w następującym zakresie:

  • publiczne oferowanie papierów wartościowych, w tym wybrane aspekty międzynarodowych emisji papierów wartościowych, gwarantowanie emisji oraz subemisja usługowa, czy emisja obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa
  • transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsługa wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych
  • zakładanie i obsługa funduszy inwestycyjnych
  • postępowania administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego, obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych
  • obsługa domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych
  • obsługa procesów sądowych związanych między innymi z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym postępowań przed sądami administracyjnymi i karnymi

Działem rynków kapitałowych kieruje Leszek Koziorowski, wspólnik Kancelarii.


Legal500_leading_firm_2017.PNG Europe_Gessel_2017_małe.jpg Gessel 2016.jpg 00emea-leading-firm-16.jpg 00GESSEL.jpg 00Legal 500.png  0.jpg