Nr 58, czerwiec 2016

W dniu 4 czerwca 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”, „Ustawa o Ofercie”).more

ARBITRATION - February 2016

Dispute Boards: Mandatory nature of the FIDIC alternative dispute resolution methods confirmed by the Polish Supreme Courtmore
Subskrybuj Newsletter