Nr 48, lipiec 2014, Rynki Kapitałowe

Zmiana cyklu rozrachunkowego transakcji giełdowych z T + 3 na T + 2more

Nr 47, kwiecień 2014, Rynki Kapitałowe

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych spółek publicznych przed KNF za naruszenie przepisów regulujących obowiązki informacyjne emitentów oraz przesłanki wymiaru kar administracyjnych - nowe możliwości w świetle nowelizacji dyrektywy Transparency.more
Subskrybuj Newsletter