Przemysław Krzemieniecki

Przemysław Krzemieniecki

Adwokat
Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym

Specjalizacja:
Specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym. Doradza przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych.

Doświadczenie:
Przed dołączeniem do Kancelarii Gessel pracował w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Odbywał także staż w Kancelarii Wendler Tremml Rechtsanwälte w Düsseldorfie. Stypendysta VI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Publikował na łamach korporacyjnie.pl. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 49/2012), wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zasiadał także w radach nadzorczych spółek publicznych.

Wykształcenie:
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach Programu LLP/Erasmus przebywał na stypendium na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Od 2017 roku wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski, niemiecki.