Karol Stępniak

Associate

Prawo korporacyjne


Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, a w szczególności w zagadnieniach z zakresu prawa korporacyjnego.

Języki:

BIO

Doradza w procedurach reorganizacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego tj. w połączeniach, podziałach oraz przekształceniach, przeprowadza badania due diligence, sporządza dokumentację korporacyjną przedsiębiorstw itd.

Jako doktorant, w zakresie swoich badań dokonuje analizy problematyki kolizyjnoprawnej transgranicznych reorganizacji spółek handlowych w Unii Europejskiej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawniczych, w których jego praktyka zorientowana była na procedury reorganizacyjne spółek kapitałowych oraz na finansowanie przedsięwzięć.

W trakcie studiów prawniczych odbył staż w Europarlamencie w Brukseli oraz aktywnie uczestniczył jako wolontariusz w Erasmus Student Network.

Doświadczenie

Obszary

 • Wspiera klientów przy transakcjach zbycia oraz nabycia praw udziałowych (udziały, akcje, OPiO)
 • Przeprowadza reorganizacje spółek prawa handlowego
 • Doradza podmiotom przy finansowaniu przedsięwzięć wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji na okoliczność zabezpieczenia interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika
 • Prowadzi badania Due Diligence we wszelkich obszarach działalności spółki
 • Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną przedsiębiorstw
 • Prowadzi działalność pro bono na rzecz fundacji
 • Przeprowadza szkolenia i webinary z wiedzy dotyczącej bieżącego prowadzenia przedsiębiorstw
 • Tworzy publikacje naukowe do renomowanych periodyków prawniczych

News
& Insights

12.04.2023

Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

Świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz VirtusLab w transakcji przejęcia SoftwareMill, firmy zajmującej się consultingiem w obszarze oprogramowani...

Case studies
Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia Prawnicze  w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Szkoła Doktorska – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Studiaprawnicze  na Hong Kong Baptist University
 • Studiaprawnicze na Singapore Management University – School of law
 • British Law Center – University of Cambridge
 • International Summer School – Kozminski University (szkoła letnia  z zakresu fuzji i przejęć)
 • Prowadzi działalność pro bono na rzecz fundacji